Безплатна Актуализация за всички Клиенти!

При закупуване на RS Счетоводство до 31.03.2018г всеки Клиент получава Безплатна актуализация на продукта, без значение на периода на активация. Смятаме, че това е една възможност да опознаете нашия продукт, и бързото развитие, което сме заложили в него.