РС СОФТ ООД е фирма регистрирана през 2017 година, занимаваща се с разработване на счетоводни софтуери за стартиращ и малък бизнес.

През 2017г. излезе първата версия на Счетоводния софтуер RS Soft Счетоводство. Счетоводните продукти бяха предназначени за малки фирми, като производството на софтуер бяхме стартирали и насочени към фирми нерегистрирани по ЗДДС.

През 2018г. започнахме да правим първите актуализации включващи: оптимизация на прозореца за осчетоводяване, заключване на месечни периоди, оптимизирахме архивните файлове, които създава програмата, и много други справки и функционалности.

През 2019г. излезе на пазара дългоочаквания ДДС модул с допълнителни справки.

           Фирмата е съставена от тясни специалисти в областта на програмирането, счетоводството, адвокатурата и бизнес ориентирани, с цел оптимизиране и облекчаване на текущата работа.

           Нашата мисия е постоянно развитие и усъвършенстване, с цел предоставяне на все по-качествени услуги на потребителите и разширяване на диапазона от групата от потребители.